SKR:n kannanotto Turkin sotatoimiin Syyriassa

Suomen kristillinen rauhanliike tuomitsee Turkin hyökkäyksen Syyriaan ja sen kurdiväestöä vastaan.

Siviiliuhreista piittaamattomat ja kansainvälisestä oikeudesta välinpitämättömät sotatoimet aiheuttavat välitöntä ja kauaskantoista inhimillistä kärsimystä joka ei ole perusteltavissa terrorismin vastaisella taistelulla.

Turkin sotavalmistelujen avoimuus ja julkisuus ei anna oikeutusta niiden toteuttamiselle, vaan kertoo kansainvälisen yhteisön karkeasta epäonnistumisesta vaikuttaa maahan siten, että vihollisuudet olisi vältetty.

Monet toimijat EU:ta ja Suomea myöten ovat tuominneet iskun, mutta riittääkö passiivis-reaktiivinen linja? Riittääkö se että jatkossa Suomi ei vie aseita Turkkiin? Ei riitä. Tämän mittakaavan kansainvälisen oikeuden sekä kirjoittamattomien kansainvälisten pelisääntöjen rikkominen käytännössä sivuuttaa YK:n turvaneuvoston, murtaa kv-oikeuden ja muuttaa pelisäännöt.

Riskinä on, että tulevaisuudessa mikä tahansa maa pystyy oikeuttamaan esimerkiksi 30 km puskurivyöhykkeen perustamisen vieraaseen maahan perustuen Turkin esimerkkiin. Tai miksi rajoittua 30. kilometriin, mikäli kyseinen maa päättää että terrorismia tai muuta ennaltaehkäisyn tarvetta sijaitsee syvemmällä vieraassa maassa?

Kansainvälisen yhteisön epäonnistumista estää Turkin toimet tulee puida vakavasti ja löytää ratkaisuja jotka tekevät jatkossa vastaavat ratkaisut huomattavasti vaikeammiksi toteuttaa. Mutta välittömästi on tarpeellista nostaa panoksia ja löytää liittolaisia sellaisille toimille, jotka vaikuttavat siihen että sotatoimet loppuvat ja Turkki vetäytyy.

Tässä työssä Suomella on EU:n puheenjohtajana ensiluokkainen tilaisuus vaikuttaa kokoaan suuremmin. Panoksena on paitsi siviiliväestön kohtalo, myös globaalin turvallisuusarkkitehtuurin tulevaisuus ja se millaisessa maailmassa haluamme elää.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.