Maailma tarvitsee väkivallattomuuden esikuvia

2.jpg

15. tammikuuta 2009 tulee kuluneeksi 80 vuotta Martin Luther King
nuoremman syntymästä. Martin Luther King kamppaili mustien oikeuksien
puolesta väkivallattomin keinoin ja johti kansalaisliikettä mustien
oikeuksien puolesta. Tänään Yhdysvalloissa valmistaudutaan ensimmäisen
värillisen presidentin virkaanastujaisia valtavin odotuksin.

Uutiset Gazasta, Afganistanista, Kongon itäisistä osista ja muista
konfliktipesäkkeistä kertovat meille, että tarvitsisimme tässäkin ajassa
enemmän väkivallattomuuden esikuvia ja puolestapuhujia.

“Tarvitsemme uskoa siihen, että väkivallattomuus ei suinkaan merkitse
alistumista voimakkaamman tahtoon tai antautumista, vaan että
väkivallattomin keinoin voidaan saada aikaan muutosta. Aivan kuten
Kingin lisäksi myös hänen esikuvansa Gandhi osoitti esimerkillään”,
muistuttavat Rauhanliitto, Sadankomitea ja Kristillinen rauhanliike
Kingin syntymäpäivän aattona.

Martin Luther King osoitti esimerkillään, kuinka vaikeisiinkin ongelmiin
voi puuttua käyttämättä väkivaltaa. Tietyssä mielessä hänen tehtävänsä
oli vaikeampi kuin Gandhin, sillä siinä missä Gandhi edusti intialaista
itsenäisyyttä vaatinutta enemmistöä, King kuului vähemmistöön.
Väkivallattomuus ja oikeudenmukaisuus voittivat kummassakin tapauksessa.

“Toivomme, että virkaan astuva presidentti Obama, joka on sanonut
ihailevansa Martin Luther Kingiä, puuttuisi välittömästi Lähi-idän
konfliktiin ja osoittaisi moraalista ja eettistä johtajuutta Martin
Luther Kingin hengessä” järjestöt toteavat.

Lisätietoja:
Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius, 040 717 7762
Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa, 040 583 1142
Kristillisen rauhanliikkeen varapuheenjohtaja Timo Virtala 045 784 055 74

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.