SKR tuomitsee Venäjän sotatoimet Ukrainassa

SKR tuomitsee Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja vaatii niiden välitöntä lopettamista. On järkyttävää, että Venäjän, YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenen, poliittinen johto on valinnut sodan ja sen mukanaan tuoman inhimillisen kärsimyksen. SKR haluaa painottaa erityisesti Ukrainan siviiliväestön suojelun tärkeyttä. Ukrainassa on enemmän alle 14-vuotiaita lapsia kuin Suomessa on asukkaita. Heitä pitää suojella. Kiitämme kaikkia tahoja, jotka toiminnallaan pyrkivät vihollisuuksien lopettamiseen, mukaan lukien lukuisat rauhan puolella olevat venäläiset.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.