Anna meille rauhasi, Herra, tänäänkin!

kosovo2.jpg

Kirkkopäivien rauhankasvatusseminaarit lauantaina 22.8.2009 klo 13.00 – 15.30 ja 16.00 – 17.30 Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa C 4, osoitteessa Seminaarinkatu 15.

Rauhankasvatus – globaalia toimintaa vai paikallista aktiviteettia?

Lauantaina 22.8.2009 klo 13.00 – 15.30

Polttopisteessä Kosovo. Paneeli rauhankasvatuksesta seurakuntien kansainvälisen vastuun yhdyshenkilöille ja työntekijöille, opettajille, rauhanliikkeiden edustajille ja rauhankasvattajille. Albaanien ja serbien edustajina paneelissa lääkäri Edmond Nushi ja TM Nemanja Balcin. Keskustelussa mukana myös Pauliina Arola Kirkon Ulkomaanavusta, Jouni Järvinen Aleksanteri-instituutista ja Rauhankoulu Helsingistä.

Paneelin puheenjohtajana toimii Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen. Järjestäjät: Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Kristillinen Rauhanliike, Opetushallitus ja Kirkkohallituksen Väkivallasta sovintoon -hanke.

kosovo3.jpg

”Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta”

Lauantaina 22.8.2009 klo 16.00-17.30

Alustuksia ja keskustelua lapsiin kohdistuvasta väkivallasta kirkkojen ja seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöntekijöille, opettajille ja muille kasvattajille.

Miten Taivaan Isä suojelee? Lapsiin kohdistuva väkivalta Raamatun valossa. Pääsihteeri Kalevi Virtanen, Seurakuntien Lapsityön Keskus.

Miten vanhemmat suojelevat? Perheväkivalta lapsen kertomana. YTT, psykologi Inkeri Eskonen.

Miten ammattilainen suojelee? Käytännön työn mahdollisuudet lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä. Erityistyöntekijä Pekka Turtiainen, Jyväskylän seurakunta, ja kriisityöntekijä Sinikka Vuorela, Kriisikeskus Mobile.

Seminaarin puheenjohtajana toimii KM Mirkka Torppa Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasiain jaostosta. Järjestäjät: Kirkkohallituksen Väkivallasta sovintoon -hanke, Seurakuntien Lapsityön Keskuksen Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa -hanke ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasiain jaosto.

tpokb.jpg

Seminaarien järjestäjät:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen ykseys on sekä uskon että elämän yhteyttä. www.ekumenia.fi

Suomen Kristillisen Rauhanliike herättää ja ylläpitää ekumeenisessa hengessä kristillisen uskon pohjalta nousevaa vastuuta ja toimintaa rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. www.kristillinenrauhanliike.fi

Väkivallasta sovintoon on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on nostaa viesti rauhasta ja väkivallattomuudesta suomalaisten tietoisuuteen. Hanke on osa kirkkojen väkivallan vastaisen vuosikymmenen toimintaa. www.evl.fi/vakivallastasovintoon

Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa -hanke toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja sen 20-vuotisjuhlavuotta. www.evl-slk.fi

Kättä päälle -haastekampanja tekee YK:n lapsen oikeuksien sopimusta tunnetuksi Suomessa. www.kättäpäälle.fi

Opetushallitus kehittää tulevaisuuden oppimista, tekee oppimistulosten arviointeja sekä tarjoaa koulutuksen tieto- ja tukipalveluja. www.oph.fi

kosovo1.jpg

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.