Vuoden 2004 rauhanpalkinto Harri Holkerille

Suomen kristillinen rauhanliike – Finlands kristliga fredsrörelse r.y. on myöntänyt vuoden 2004 rauhanpalkintonsa valtioneuvos Harri Holkerille hänen monipuolisesta toiminnastaan rauhanneuvottelijana ja Yhdistyneiden kansakuntien aseman vahvistajana.

Valtioneuvos Holkeri osallistui rauhanneuvotteluihin 1995-1998 Pohjois-Irlannissa, josta hän toi humanitaarisen rauhanviestin ekumeeniseen joulurauhanjulistukseen Turkuun 1998. Holkeri oli YK:n 55. yleisistunnon puheenjohtaja 2000-2001 ja toimii parhaillaan Kosovon YK-hallinnon johtajana.

Harri Holkeri on voimakkaasti puhunut myös kehitysyhteistyön puolesta. Hänen johtamansa työryhmä loi keväällä 2003 suuntaviivat siitä, miten Suomen kehitysyhteistyömäärärahat voidaan nostaa YK:n suosittamaan 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

Valtioneuvos Harri Holkeri on omalla toiminnallaan osoittanut itse vahvasti sitoutuneensa YK:n 55. yleiskokouksen antamaan vuosituhatjulistukseen, jonka keskeiseksi haasteeksi hän on maininnut muun muassa köyhyyden puolittamisen vuoteen 2015 mennessä.

Yhdistyneet kansakunnat on ainoa todella globaali ja edustuksellinen maailmanelin. Se on ainoa paikka, jossa kaikki maat, pienet ja suuret, voivat tavata tasaveroisina ratkaistakseen maailmamme valtavia ongelmia. Meidän on työskenneltävä yhdessä, sillä vain yhdessä voimme hävittää köyhyyden, taistella aidsia vastaan, edistää ihmisoikeuksia, suojella ympäristöä, estää konflikteja ja tarttua tulevaisuuden haasteisiin.

(KT)

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.