Kansainvälinen rypälepommien vastainen päivä 19.4.

450px-b1-b_lancer_and_cluster_bombs.jpg
USA:n ilmavoimien B-1B Lancer -pommikone pudottamassa kasettipommeja. Kuva: W

Tänään vietetään kansainvälistä rypälepommien vastaista päivää. Ohessa Wikipediasta kopioitua taustatietoa rypälepommeista ja rypälepommikiellosta. Edellisessä postauksessa eri uskonnollisien yhteisöjen vetoomus rypälepommien kieltämiseksi. Tammikuussa julkaistu uutinen Suomen rypälepommikaupoista on luettavissa tämän linkin takaa.

Rypälepommi

Kasetti- eli ns. rypälepommit ovat periaatteeltaan ilma-aluksesta pudotettavia säiliöitä, jotka on ladattu tytärpommeilla. Kasettipommi aukeaa ilmassa maalin yläpuolella, levittäen tytärpommit laajalle alueelle. Tytärpommit voivat olla monikäyttöpommeja, jotka on varustettu ontelopanoksella sekä sirpaloituvalla kuorella. Kasettipommeissa on monia erityyppisiä hyötykuormia, jotka saattavat koostua esimerkiksi palopommeista, sirotemiinoista tai ohjautuvista tytärpommeista. Kasettipommeja voidaan pommin hyötykuormasta riippuen käyttää hyvin monen tyyppisiä maaleja vastaan. Esimerkkejä kasettipommien maaleista voivat olla ajoneuvosaattueet, tykistön tuliasemat, panssariyksiköt, jalkaväki ja komento- ja huoltokeskukset. Kasettipommien tytärammukset leviävät jopa neliökilometrin alueelle. Kasettipommeilla saadaan perinteisiin pommeihin verrattuna moninkertainen vaikutus varsinkin ajoneuvo- ja aluemaaleihin sekä linnoittautumattomaan jalkaväkeen.

Rypälepommikielto

Rypälepommikielto on joidenkin maiden hallitusten ja monien maiden hallituksista riippumattomien vapaiden kansalaisjärjestöjen hanke, mikä tavoitteena on kieltää jalkaväkeä vastaan tarkoitetut miinat kieltäneen Ottawan miinakieltosopimuksen tapaan myös rypälepommit (englanniksi cluster bomb), joita kutsutaan suomeksi myös kuorma-ammuksiksi. Rypälepommikieltoa kannattavat kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat järjestäytyneet the Cluster Munition Coalitioniksi.

Kansainvälinen kokous

Norjan hallitus järjesti 21.2. – 22.2.2007 kansainvälisen kokouksen, joka koski rypälepommikieltoon ryhtymistä. 46 valtiota äänesti rypälepommit kieltävän sopimuksen laatimisen puolesta jo vuoden 2008 aikana, vastaan äänesti kolme valtiota: Japani, Puola ja Romania. Kiinan kansantasavalta, Israel, Venäjä ja Yhdysvallat eivät osallistuneet kokoukseen, koska katsoivat, että asiasta kuuluu Yhdistyneiden kansakuntien tavanomaisten aseiden riisuntaan liittyviin neuvotteluihin.

Kiellon vastustajat

Israel, Kiinan kansantasavalta, Venäjä ja Yhdysvallat vastustavat rypälepommikieltoa. Ne ovat myös suuria rypälepommien valmistajamaita maailmassa. Niiden mielestä erillistä kansainvälistä sopimusta ei tarvita, vaan rypälepommien säätely voidaan toimeenpanna Yhdistyneiden kansakuntien tavanomaisia aseita koskevissa prosesseissa.

Belgia kriminalisoi investoinnit rypälepommivalmistajiin

Belgiasta tuli viime ensimmäinen maa, joka kriminalisoi investoinnit rypälepommivalmistajiin.

Brittiläisiä kantoja

Britannia on aikaisemmin kannattanut rypälepommien käyttöä Yhdysvaltain tapaan, mutta se on siirtynyt niiden rajoittamisen kannattajaksi. Britannia on käyttänyt rypälepommeja mm. Persialahden ja Irakin sodissa, missä viimeksi mainitussa britit ampuivat noin 2 000 tytärammusta Basran seudulla saaden räjähtämättömyysprosentiksi 2% – 5%.

2003 BAe osti 20 000 tytärpommin kuorta Israel Military Industriesilta ja brittijoukot tulittivat Irakin sodassa Basraa rypälepommeilla, jotka sisälsivät noin 2 000 L020-tytärammusta, joissa on Israel Military Industriesin kuori, jonka räjähtämättömyysnormi on Pentagonin vaatimusten mukaan 1%. Rypälepommien kantama oli tykistökranaatteina noin 30 kilometriä. Britannian puolustusministeriön tiedotuksen mukaan räjähtämättä jäi 2%:ia. Israel Military Industries ei 2003 enää markkinoinut kokonaisuutta rypälepommeina niiden huonon maineen vuoksi, mikä johtuu jopa kymmenien prosenttien räjähtämättömyydestä, vaan kyse on nykyään kuorma-ammuksista cargo munitionista, mikä ei yhdistä tuotetta pahamaineisiin rypälepommeihin siksi, että se on laadullisesti parempi.

Norjassa Hjerkinnin ampuma-alueella suoritetut kokeet johtivat kysymykseen Britannian parlamentissa, missä parlamentin jäsen, liberaalidemokraattinen varjopuolustusministeri Nick Harwey kysyi puolustusministeri Ingramilta kuorma-ammus L20A1 (kuorma-ammus):n kokeista Britannian asevoimista vastaavalta ministeri Adam Ingramilta, jonka mukaan L20A1 on turvallinen ja sopiva palveluskäyttöön. [6]

Pohjoismaat

Pohjoismaissa Nammo AS:n tytäryhtiö. Nammo AS on 1998 perustettu yhtiö, johon on yhdistetty pohjoismaisia ammusvalmistajia. Nammo AS omistaa pohjoismaissa olevat ammuksia valmistavat kokonaan tytäryhtiöinä. Norjan valtio ja suomalainen puolustusvälineyritys Patria Oyj omistavat 3.2.2006 toteutuneen Saab AB:n osakemyynnin jälkeen yhdessä yhtiön puoliksi. Saab AB myi 27,5%:n omistuksestaan 5%-yksikköä Norjan valtiolle ja loput suomalaiselle Patria Oyj:lle.

Nammo AS osti joulukuussa 2006 Yhdysvalloista 1960 perustetun Talley Defense Systemsin. Yhdysvaltalainen Talley Defense Systems on kehittänyt ja valmistanut tytärpommeja ja niiden kuorma-ammuksia mm. kasettipommi BLU-97:ään ja risteilyohjus BGM-109/D Tomahawkiin.

Norjan luterilaisen valtionkirkon ulkomaanavun pääsihteeri Atle Sommerfeldt on arvostellut päätöstä sillä perusteella, että Norjan hallituksen ulkopolitiikkaan kuuluu rypälepommikiellon hyväksi toimiminen.

Suomi on ostanut Alankomaista yhdysvaltalaisen raskaan raketinheitinjärjestelmän, jossa voidaan käyttää henkilöitä vastaan ja ajoneuvoja vastaan tarkoitettuja kaksoiskäyttöisiä tytärammuksia sekä 155 mm kenttätykkejä varten saksalaisen Rheinmetallin valmistamia DM 662 kuorma-ammuksi, jollaiset Norjan hallitus pani väliaikaiseen käyttökieltoon 2006. DM 662:ssä käytetään M85-tytärammuksia.

Norja

Norjassa on vastustettu laajasti rypälepommeja jo ennen Irakin sotaa. Pontta vastustukselle sai se, että Belgian ilmavoimien kapteeni pudotti F-16-hävittäjällä maalikentän ohi rypäleammuksia Hjerkinnin ampuma-alueella 2002. Osittain Norjan lyhyestä osallistumisesta Yhdysvaltain johtamaan Irakin sodan vapaaehtoisten koalitioon seuranneesta Norjan vaalien jälkeistä hallituspohjan vaihdoksesta johtuen pyrkimys rypälepommikiellon aikaansaamiseen on voimistunut.

Suomi

Suomessa rypälepommit ovat osa Ottawan miinakieltosopimuksen Suomessa 2016 mennessä poistettavat henkilömiinat korvaavaa järjestelmää Ulkoasianministeriön poliittisen osaston asevalvontayksikön päällikön, Laura Kansikas-Debraisen mukaan.

Puolustusvoimien ilmoituksen mukaan se etsii maastoon räjähtämättä jääneinä entistä vaarattomampia rypälepommeja.

Prikaatikenraali Arto Rädyn 22.2.2007 antaman lausunnon mukaan puolustusvoimilla ei ole hankkia maastoon jääviä rypälepommeja.

Pääministeri Matti Vanhasen mukaan maamiinat voidaan korvata sellaisella rypälepommijärjestelmällä, josta maastoon ei jää räjähtämättömiä ammuksia. Vanhasen mukaan korvaavaa järjestelmää ei ole vielä tuotu poliittiseen päätöksentekoon asti.

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan mukaan Suomen armeijalla on rypälepommeja ja ne voivat osaltaan korvata maamiinoja. Rypälepommikieltosopimus ei kuitenkaan koskisi kaikkia rypälepommeja, sellaisia, joita ei jää maamiinojen tavoin eniten siviilituhoja aiheuttavina vaaraksi ympäristöön. Suomi pyrkii vaikuttamaan neuvotteluprosessissa siihen, ettei se vahingoita Suomen puolustusta kuitenkin siten, ettei Suomen puolustus perustu laajoja siviilituhoja aiheuttaviin aseisiin.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen antoi Kalevalle haastattelun, minkä mukaan Suomi voi hyvin korvata jalkaväkimiinat rypälepommeilla:”Lähdemme siitä, että hankittavat rypälepommit ovat täysin kansainvälisten sopimusten mukaisia. Kaikilla nyt käytettävissä olevilla tiedoilla meillä on ihan turvallinen pohja mennä eteenpäin” (Halonen). Oslon rypälepommeja koskevan sopimuksen ja Suomen tulevan asehankinnan välillä ei ole ristiriitaa. “Nyt on myös vältetty jotkut aikaisemmat virheet. Kansainvälisessä sopimuksessa on oltu riittävän ajoissa ja aktiivisesti mukana, jolloin voidaan tuoda myös omat haasteet ja mielipiteet esille. Tämä on minusta se tärkein asia. Aikoinaan Ottawan miinakieltosopimuksen kohdalla oltaisiin voitu olla aktiivisempia” (Halonen).

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n vuosikokous vetosi vuosikokouksessaan 3.3.2007, ettei Suomeen hankittaisi rypälepommeja viitaten niiden aiheuttamiin seurauksiin isovanhempiensa hoidossa Rashidien pakolaisleirillä asuvaan Farah Shehadehin kertomukseen viitaten.

Sadankomitean pääsihteeri Jan Koskimies aloitti adressin keruun rypälepommien kieltämiseksi Suomessa.

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma vaatii rypälepommeista selvitystä.

Yhdysvallat

Yhdysvallat, missä valmistetaan useita rypälepommeja ja tytärammuksia ei osallistunut rypälepommikieltoa käsittelevään kokoukseen. Yhdysvaltain ulkoasianhallinnon tiedottaja Sean McCormack mainitsi, että rypälepommeilla on paikkansa ja käyttönsä sotilaallisena varantona, mikäli niiden teknillinen rakenne on oikea ja varastointi on asianmukaista.

Senaattorit Dianne Feinstein ja Patrick Leahy esittivät helmikuun 2007 alkupuolella lakiluonnoksen, minkä tarkoituksena on suojella siviiliväestöä. Lakiluonnoksen nimi on The Cluster Munitinions Civilian Protection Act.

Tätä Feinstein-Leahyn laiksi kutsuttu esitys ei edellytä rypälepommeista luopumista, mutta edellyttää, että niiden toimivuusprosentti on 99%:ia, jolloin varmistettavaksi toimimattomuusprosentiksi jää yksi prosentti, mikä on jo ollut Pentagonin vaatimus korkeintaan kymmenen dollarin hinnan lisäksi. Lisäksi esityksessä edellytetään, että rypälepommeja käytetään ainoastaan määriteltyjä sotilaallisia kohteita vastaan eikä siellä, missä siviilejä tiedetään olevan eikä tavanomaisesti siviilien asuttamilla alueilla. Kolmenkymmenen päivän kuluessa rypälepommien käytöstä Yhdysvaltain presidentti velvoitettaisiin toimittamaan suunnitelman räjähtämättömien tytärammusten raivaamisesta kustannusarvioineen asianomaisille kongressin valtiokunnille koskien Yhdysvaltain hallituksen itsensä käyttämiä tai hallituksen, jonka käyttöön ammuksia on myyty tai siirretty. Asianomaiset valiokunnat ovat senaatin ulkosuhteidenvaliokunta ja edustajanhuoneen ulkoasiainvaliokunta. Selvitys voi olla ei-julkinen.

Esityksen perusteluna olivat Libanonin tapahtumat ja senaattori Dianne Feinstein ilmoitti pyrkineensä pääsemään asiassa ratkaisuun Pentagonin kautta kymmenen vuoden ajan.

Geneven sopimus 1977

Joidenkin näkemysten mukaan saattavat rypälepommit olla epätarkkuudessaan Geneven sopimuksen 1977 vastaisia.

Teksti- ja kuvalähde: Wikipedia.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.