Väkivallasta sovintoon -tiedote 3/2008

logo_fi.jpg

Väkivallasta sovintoon on Suomen evankelisluterilaisen kirkon aloitteesta käynnistetty yhteistyöhanke. Kampanjan tavoitteena on nostaa viesti rauhasta, väkivallattomuudesta ja sovinnosta laajasti suomalaisten tietoisuuteen. Suomen Kristillinen Rauhanliike tukee kampanjaa ja julkaisee sen tiedotteet:

Tässä tiedotteessa:
Projektin kuulumisia
Uutisia
Tapahtumia
Koulutuksia
Palveluja
Julkaisuja

Projektin kuulumisia

Evl.fi -portaali kertoo kirkon rauhantyöstä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelussa kerrotaan kirkon rauhantyöstä ja sen raamatullisista perusteista.
Rauhantyön sivut

Arjen rauha Väkivallattoman lokakuun teemana
Väkivallasta sovintoon -vuositeema on esillä useissa tapahtumissa lokakuussa. Teeman alla käsitellään erilaisuuden kunnioittamista ja rauhanomaista rinnakkaineloa arjessa. Esillä on myös uskontojen yhteistyö rauhan hyväksi. Teeman yhteydessä korostetaan erityisesti nuorten roolia väkivallan voittamisessa. Ennakkotiedote lokakuun tapahtumista ja aineostosta lähetetään lähipäivinä.

Tapahtumatoteuttajien seuraava tapaaminen on perjantaina 29.8.2008 klo 13 alkaen Kirkkohallituksessa.

Seuraa  Ekumeenisen rauhankokouksen valmisteluja
Kirkkojen maailmanneuvoston väkivallan vastainen vuosikymmen huipentuu toukokuussa 2011 Jamaikan Kingstonissa järjestettävään ekumeeniseen rauhankokoukseen ( International Ecumenical Peace Convocation) . Kokousta varten valmistellaan mm. kirkkojen julistus oikeudenmukaisesta rauhasta.

Uutiskirje

Uutisia

Oikeusministeriöltä valtionavustusta rikoksentorjuntahankkeille (26.5.)
Oikeusministeriö on 16.5.2008 tekemällään päätöksellä myöntänyt vuoden 2008 valtionavustusta 12 rikoksentorjuntahankkeelle.

Haetut ja myönnetyt avustukset


Rasistiset ilmiöt kasvussa internetissä (23.5.)
Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää pitää rasistisiin ilmiöihin puuttumista tärkeänä yhteiskunnan asenneilmapiirin kannalta. Erityisesti internetissä rasistiset ilmiöt ovat kasvussa. Vähemmistövaltuutettu on seurannut rasistista kirjoittelua, ja tehnyt mm. useita tutkintapyyntöjä poliisille laillisuuden rajat ylittävistä tapauksista. Myös mm. kouluissa on tärkeää puuttua rasistiseen kielenkäyttöön.

Tiedote Vähemmistövaltuutetun vuosikertomuksesta


Parisuhdeväkivallasta ilmoitetaan poliisille yhä useammin (20.5.)
Parisuhdeväkivallasta tehtiin poliisille viime vuonna 6 prosenttia enemmän ilmoituksia kuin edellisenä vuonna eli runsaat 2800.  Lainsäädännön muutokset, poliisin toiminnan tehostaminen sekä yleisen tietoisuuden lisääntyminen ovat madaltaneet kynnystä kääntyä poliisin puoleen. Väestöliiton tämän vuoden loppuun jatkuva Kotirauhaa-kampanja haluaa edelleen nostaa tietoisuutta tästä laajasta ongelmasta Suomessa.

Kotirauhaa-kampanjan tiedote


Tutkimus: viranomaisen vähättely estää parisuhdeväkivallan uhreja käyttämästä oikeusturvakeinojaan (14.5.)

Lapin yliopistolta valmistuneen oikeustieteellisen tiedekunnan opinnäytetyön mukaan sekä sosiaali-, terveys- että poliisiviranomaiset kohtelevat usein parisuhdeväkivallan uhreja asenteellisesti. Eeva-Leena Pietilän pro gradu -tutkimuksen mukaan viranomaisen vähättelevällä toiminnalla ja asenteella on merkittävä vaikutus siihen, ettei parisuhdeväkivallan uhri hae tai käytä oikeusturvakeinoja.

Love ry:n tiedote

Perheväkivallan ehkäisy osaksi kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelua (12.5.)
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto suosittelevat lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn ottamista huomioon kuntien toiminnassa. Lähisuhde- ja perheväkivaltaa ehkäisevien toimien suositellaan olevan osa kuntien hyvinvointistrategiaa ja turvallisuussuunnittelua. Ehkäisevä työ vaatii poikkihallinnollista ja moniammatillista otetta.

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön suositukset “Tunnista, turvaa ja toimi“ on julkaistu STM:n ja Kuntaliiton verkkosivuilla: www.stm.fi/julkaisut > Julkaisu 2008:9 www.kunnat.net/soster > Lähisuhde- ja perheväkivalta


Hallitus hyväksyi sisäisen turvallisuuden ohjelman (8.5.)
Valtioneuvosto on hyväksynyt periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa hallitus määrittää poikkihallinnollisesti keskeiset sisäisen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman avulla pyritään mm. parantamaan maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuutta sekä vähentää väkivaltaa. Ohjelman tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna 2015. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelma: www.intermin.fi/sisainenturvallisuus


NNKY-liitto palkitsi väkivaltaa ehkäisevää monitieteistä työtä (24.4.)

Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry jakoi NNKY-päivän tunnustuspalkinnon naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi tehdylle työlle. Palkinnon saivat:

* APROPOS – Väkivallan ehkäisemisen monialainen ja monitieteinen koulutus- ja verkostoitumisprojekti, jota koordinoi Oulun yliopiston naistutkimus sekä
* Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikka -kirja, toim. Sari Näre ja Suvi Ronkainen. Molemmat palkitut saivat 5 500 euroa.

NNKY:n tiedote

Tapahtumia

Vem angår familjevåld? Grannen, rådgivningen, daghemmet, skolan, läkaren eller kommunerna?
Datum: Onsdag 4.6.2008, kl. 17-19

Plats: Riksdagens Infocentrum, Arkadiagatan 3
Arrangörer: Svenska riksdagsgruppen och Svenska Kvinnoförbundet

Vad borde kommunerna göra? Helena Ewalds, utvecklingschef på Stakes
Finns det politisk vilja att eliminera våld mot kvinnor? Sara Eklund, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Diskussionen leds av riksdagsledamot Mikaela Nylander
Ingen förhandsanmälan behövs.

Suurten kaupunkien rikoksentorjunta ja turvallisuus -seminaari
Aika: 13.6.2008 klo 9.30-15

Paikka: Turun kaupungintalo, Aurakatu 2, valtuustosali Järjestäjät: Turun kaupunki ja rikoksentorjuntaneuvosto

Seminaarin teemoina ovat kansallisen väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen sekä maahanmuuttajiin ja muihin etnisiin ryhmiin liittyvä rikollisuus ja sen ehkäisy. Lisäksi kuullaan katsaus Turun turvallisuussuunnittelun nykytilanteesta.

Kohderyhmä: Kaupunginjohtajat, poliisipäälliköt, rikoksentorjunnan yhdyshenkilöt tai muut aihepiirin kannalta keskeiset vastuuhenkilöt suurista kaupungeista.

Seminaari on maksuton. Osanottajille tarjotaan lounas ja kahvit.
Ilmoittautuminen 1.6.2008 mennessä mieluiten sähköpostitse rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöön katriina.kiviharju(at)om.fi

Ohjelma ja lisätietoja


Rauhan tähden – lapset pois sodan jaloista
Aika: lauantai 14.6.2008 klo 13-14.40
Paikka: Ouluhalli
Järjestäjä: Suomen Lähetysseura

Tilaisuus on osa Oulussa 13.-15.6. pidettävien valtakunnallisten lähetysjuhlien ohjelmaa. Tilaisuudessa ovat mukana sotilassairaalan sairaanhoitaja Fouzia Ashraf Pakistanista, kummilapsityön asiantuntija Nelida Mora Kolumbiasta, pastori Imad Haddad Palestiinalaisalueelta, Nepalissa työskennellyt psykologi Raija Kiljunen sekä itse nuorena sotaan lähtenyt liikennetarkastaja Atte Autio.
Lisätietoja ohjelmasta: www.mission.fi/lahetysjuhlat

Ei uhria ilman tekijää – Katuväkivaltaseminaari
Aika: 3.-4.11.2008
Paikka: Marina Congress Center, Katajannokanlaituri 7, Helsinki Järjestäjä: Aikalisä-projekti / HelsinkiMissio

Ensimmäisessä katuväkivaltaseminaarissa keskitytään kodin ulkopuolella tapahtuvaan väkivaltaan, johon sisältyy nuorisoväkivalta, satunnaiset väkivallanteot sekä instituutioiden piirissä kuten kouluissa, työpaikoilla, vankiloissa ja hoitolaitoksissa esiintyvä väkivalta. Seminaarissa kaikesta kodin ulkopuolisesta väkivallasta käytetään nimitystä katuväkivalta. Seminaarissa keskitytään katuväkivallan tekijöiden hoidollisen työn tilanteeseen Suomessa. Mukana ovat alan huippuasiantuntijat Suomesta ja ulkomailta.

Seminaari on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat katuväkivaltaan liittyviä ilmiöitä.

Hinta: 170 euroa / henkilö (31.5. mennessä ilmoittautuneet), 190 euroa (1.6. alkaen), sisältää seminaarin lisäksi lounaat, kahvit ja iltatilaisuuden.

Ilmoittautuminen: www.nuortenkriisipiste.fi

Koulutuksia

Kansainvälisyyskasvatuksen kesäpäivät 2008:
Teemana kulttuurien välinen vuoropuhelu ja moninaisuutta arvostava kouluyhteisö

Aika: ma 9.6.-ke 11.6.2008
Paikka: Virkistyskoti Päivölä, Nummela

Menetelmäseminaari on suunnattu kasvattajille, opettajille ja kansainvälisyyskasvatustoimijoille. Kesäpäivien toteutuksesta ja suunnittelusta vastaa ulkoministeriön ja Opetushallituksen Globaalikasvatushanke yhteistyössä Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa) ja Ihmisoikeudet.net -hankkeen kanssa. Kesäpäivien järjestelyistä vastaa Opetusalan koulutuskeskus Opeko.

Koulutus on maksutonta, täysihoito 150 e. Opettajaksi opiskelevat voivat osallistua kesäpäiville puoleen hintaan.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.peda.net/veraja/opeko/globaali/seminaari


Elävä kirjasto -menetelmäkoulutus

Aika: keskiviikko 25.6.2008 klo 15.00-18.00
Paikka: Nuorten toimintatalo Vimma, Aurakatu 16, Turku Järjestäjä: Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi

Elävä kirjasto on yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuustyön toiminnallinen ja osallistava menetelmä nuorisotyöhön, järjestöille, seurakunnille, kirjastoille ja kouluille – ja kaikille muillekin kiinnostuneille. Elävä kirjasto pyrkii edistämään erilaisten ihmisten välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuutta, ihmisoikeuksia ja ihmisarvon kunnioittamista. Paperisten kirjojen sijaan Elävästä kirjastosta lainataan oikeita ihmisiä keskustelua varten. Eläviä kirjastoja on järjestetty jo 27 Euroopan maassa, vuodesta 2000 lähtien. Menetelmäkoulutus tarjoaa välineet Elävän kirjaston järjestämiseen.

Koulutus on maksuton ja kaikille avoin.
Ilmoittautumiset 19.6. mennessä osoitteeseen www.alli.fi/koulutuskalenteri/frameset.html

Lisätietoja: www.elavakirjasto.fi ja Asta Rentola 040 900 4894, asta.rentola(at)alli.fi.

Palveluja

Tekstaritupu – tekstiviestituki koululaisille
Tekstaritupu on tukitekstiviestipalvelu 7-14-vuotiaille. Helsingin ja Kuopion seurakuntayhtymien palvelu toimii tekstiviesteinä sekä sähköpostitoimintojen välityksellä koulupäivinä päivittäin sekä loma-aikoina viikoittain. Tekstaritupun vastaajarinkiin kuuluu nuorisotyöntekijöitä ja pappeja.

www.tekstaritupu.net
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedote (30.4.2008)

Julkaisuja

When believers meet – A study guide on interreligious dialogue
Church of Norway, Council on ecumenical and international relations, 2007

Norjan luterilaisen kirkon opas uskontojen väliseen vuoropuheluun arjessa.
Verkkoaineisto

Elina Ekholm & Mai Salmenkangas
Puhumalla paras – Ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin

Sisäasiainministeriön julkaisut 1/2008

Opaskirja esittelee käytännönläheisiä esimerkkejä konflikteista useilla elämän alueilla: kouluissa, työpaikoilla, perheissä, naapurustossa, palvelujen piirissä ja kadulla. Siinä kuvataan myös erilaisia konfliktien käsittelyn ja sovittelun malleja. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä arjen etnisistä konflikteista sekä uskallusta ja kykyä käsitellä niitä rakentavasti. Julkaisu on suunnattu etnisten vähemmistöjen kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan työntekijöille, opettajille, poliiseille, kirkkojen ja järjestöjen työntekijöille sekä kaikille etnisten konfliktien sovittelusta kiinnostuneille. Opaskirja on maksuton.

Julkaisun verkkoversio

Kirjan mainoskortteja voi tilata sisäasiainministeriöstä: nina.suorsa[at]intermin.fi, puh. 09-160 43415

Venla Salmi
Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen ja väkivallan uhriksi joutuminen

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Verkkokatsauksia 5/2008

Raportissa kuvataan 18-vuotiaiden, kutsuntoihin osallistuneiden helsinkiläismiesten rikollisuutta itse ilmoitetun rikollisuuden kyselyn valossa. Raportissa tarkastellaan myös ryhmän kokeman väkivallan yleisyyttä. Vuoden aikana joka kolmas (36,6 %) oli joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi ja joka neljäs uhkailujen kohteeksi.
Verkkokatsaus

Satu Vesterinen
Maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia suomalaisesta lastensuojelusta
Haastatteluselvitys, Väestöliiton Kotipuu, 2008
Verkkoaineisto

Raisa Cacciatore; Vuokko Hurme (toim.)
Kiukkukirja. Aggressiokasvattajan käsikirja – vauvasta kouluikään
VL-markkinointi, 2008

Kiukkukirja on aggressiokasvatusopas alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Kirja tarjoaa eväitä omien ja lapsen tunteiden käsittelemiseen ja kohtaamiseen. Kirjassa kerrotaan, miten haastavat tunteet vaikuttavat kehossa ja mielessä sekä miten niihin voidaan yrittää vaikuttaa. Oppaassa tarjotaan valmiita sanoja ja malleja kasvatuksen apuvälineeksi sekä kerrotaan eri-ikäisten lasten aggression kehityksestä. Lapset, joita ohjataan käsittelemään ja tunnistamaan omia tunteitaan, kasvavat itsestään huolta pitäväksi aikuisiksi.

Lisätietoja

Kevätkesän terveisin

Kati Jääskeläinen
projektisihteeri

Väkivallasta sovintoon -kampanja

Kirkkohallitus / diakonia ja yhteiskuntatyö
Satamakatu 11
PL 185
00161 Helsinki

kati.jaaskelainen(at)evl.fi
09-1802 210 / 050-324 3173
www.evl.fi/vakivallastasovintoon

Published
Categorized as Skr

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.