Ekumeeninen vastuuviikko 23.–30.10.2011: Uskonnonvapaus on ihmisoikeus

Kansainvälinen oikeus edellyttää, että jokainen valtio kunnioittaa uskonnon-, ajatuksen- ja omantunnonvapautta. Oikeus on yleismaailmallinen ja kuuluu jokaiselle. Oikeuteen sisältyy perinteisten uskontojen lisäksi myös ei-uskonnolliset maailmankatsomukset, kuten ateismi, agnostiikka ja pasifismi. Ekumeeninen vastuuviikko 2011 korostaa uskonnonvapauden merkitystä osana ihmisoikeuksia. Kampanjan teemana on Ajattele toisin – usko vapaasti! ”Uskonnonvapauden turvaaminen on ennen kaikkea yksilön suojaamista epäoikeudenmukaiselta kohtelulta.… Continue reading Ekumeeninen vastuuviikko 23.–30.10.2011: Uskonnonvapaus on ihmisoikeus