Vuorovaikutustaitojen valmennus entistä tärkeämpää

Nuorten Keskus juhlii Nuiskun 30- vuotisikää Ensimmäinen nuorten ihmissuhdetaitojen Nuisku-kurssi pidettiin Suomessa vuonna 1981. Vuosien aikana pian 30 000 suomalaista nuorta on osallistunut kurssille, jossa tutustutaan tunteisiin, välitetään myönteisiä ja ongelmaan tarttuvia minäviestejä, ratkaistaan ristiriitoja rakentavasti ja mietitään erilaisuuden kohtaamista. Nuorten Keskus ry. vastaa Suomessa Nuisku-kurssien järjestämisestä. “Nuisku-kurssi antoi uusia näkökulmia ja myös välineitä kommunikointiin.… Continue reading Vuorovaikutustaitojen valmennus entistä tärkeämpää

Abrahamin tyttäret – Mikä meille on pyhää? 24.10.2010 Helsingissä

Yksityiskohta julkaisun “Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret” -kannesta. Naisten käynnistämästä uskontodialogista on rohkaisevia kokemuksia. Se tapahtuu usein käytännön tasolla ja luo toimivaa yhteyttä. Naiset voivat kokea uskonnon myös rajoittavana ja alistavana. Suurelle osalle naisia uskonto tarjoaa hengellistä elämää, voimaa, itseluottamusta ja arvontunnetta. Monet kokevat, ettei ilman uskontoa voisi selviytyä. Kun naiset rohkeasti luovat… Continue reading Abrahamin tyttäret – Mikä meille on pyhää? 24.10.2010 Helsingissä