Afganistanin tilanne

Suomen kristillinen rauhanliike seuraa huolestuneena Afganistanin tilannetta. SKR pitää tärkeänä, että maan siviiliväestön tarpeista huolehditaan niin humanitaarisen avun perillepääsyn kuin ihmisoikeuksienkin osalta. Talebanin tulee noudattaa maan kansainvälisiä sitoumuksiaan, mukaan lukien naisten ja tyttöjen oikeudet, huolimatta siitä, tunnustavatko ulkomaat maan hallintoa vai eivät. Afganistanin rauhanturvaoperaation epäonnistumisen ei tule johtaa ennenaikaisiin yleistyksiin rauhanturvatoiminnan kokonaisuudesta, vaan toimia pontimena rakentaa entistä parempia, väkivallattomuuteen ja dialogiin nojaavia tapoja tukea kriisinhallintaa ja rauharakennusta. SKR katsoo, että afganistanilaiset hyötyisivät vahvasta uskontojen ja kulttuurien vuoropuhelusta. Vaikka maan tilanne on vaikea, tulee kansainvälisen yhteisön mukaan lukien Suomen, löytää keinoja jatkaa tiivistä yhteistyötään Afganistanin kansan ja sen paremman tulevaisuuden puolesta.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.