Projektisihteeriä haetaan

header_image.jpg

Suomen Ekumeeninen Neuvosto hakee

PROJEKTISIHTEERIÄ

Projektisihteeri hoitaa Kirkkojen kansainvälinen vastuuviikko -projektin tehtäviä: teemaan perehtyminen, viestintä, tapahtumien koordinointi ym.

Toimi on osa-aikainen (60%), palkka: 1 650 e/kk Toimeen valittavalla tulee olla hyvä ekumeenisen toiminnan tuntemus sekä perehtyneisyys kansainvälisen vastuun kysymyksiin.

Toimeen valittavalta edellytetään kokemusta hallinnollisista tehtävistä ja järjestötoiminnasta. Hänen on oltava kristillisen kirkon jäsen. Lisäksi edellytetään täydellistä toisen kotimaisen kielen taitoa ja erinomaista taitoa toisessa kotimaisessa kielessä ja englannissa.

Toimi täytetään vuodeksi alkaen 1.3.2009. Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle osoitetut hakemukset tulee olla perillä viimeistään 2.2.2009 klo 16. Osoite: PL 185, 00161 Helsinki tai sen@ekumenia.fi.

Lisätietoja antaa: pääsihteeri Heikki Huttunen
heikki.huttunen@ekumenia.fi (09) 180 2370; 040 741 8792

Mikä on Vastuuviikko?

Kirkkojen kansainvälinen vastuuviikko, tuttavallisesti Ekumeeninen vastuuviikko, on Suomen kirkkojen yhteinen kansainvälisen vastuun ja vaikuttamisen viikko.

Vastuuviikkoa vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1978. Tiedostava kolmikymppinen on historiansa aikana ehtinyt pitää meteliä monenlaisista epäkohdista aina maailman nälästä pakolaiskysymyksiin. Vuosina 2008-2009 Vastuuviikon teema on Ihmiskauppa – nykyajan orjuutta.

Vastuuviikon tarkoitus on ollut läpi sen historian saada ihmiset pohtimaan, kyselemään ja arvioimaan omaa elämäntapaansa suhteessa maailman tilaan. Ihmisiä on myös haastettu vaikuttamaan: vetoomukset, postikorttikampanjat ja boikotit ovat olleet konkreettisia viestejä päättäjille. Vastuuviikko ei ole keräys, vaikka moni tärkeä työmuoto toki rahaa tarvitseekin. Vielä kipeämmin tarvitaan kuitenkin sellaisia rakenteita, jotka mahdollistavat oikeudenmukaisuuden toteutumisen.

Seurakunnilla on keskeinen rooli siinä, kuinka Vastuuviikko näkyy ja kuuluu ruohonjuuritasolla. Vuosien varrella seurakunnissa on toteutettu isoja ja pieniä Vastuuviikon tapahtumia ja tilaisuuksia: Reilun kaupan maistatuksia, rukoushetkiä, mielenosoituksia, paneelikeskusteluja? Hyvän asian puolesta tempaisemisessa vain mielikuvitus on rajana!

Lisätietoja: www.vastuuviikko.fi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.