Kouluja ja opettajia tulee tukea vahvemmin rasismin ja syrjinnän vastaisessa työssä

Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisenä Helsingin Sanomien mielipide-palstalla 22.7.2023

Opetussuunnitelman kirjaukset syrjimättömyydestä ovat tyhjiä, mikäli aihetta ei käsitellä kouluissa riittävästi.

VIIME VIIKOT ovat osoittaneet, että julkinen keskustelu rasismista ja syrjinnästä tulee tarpeeseen. Syrjintää tapahtuu yhteiskunnassamme liikaa, ja sille annetaan liikaa tilaa. Syrjintä synnyttää yksilötason tragedioita ja nakertaa yhteiskunnan keskinäistä luottamusta ja voi lopulta vaarantaa yhteiskuntarauhan. Keskeinen kysymys on, miten voimme kestävällä tavalla puuttua rasismiin.

Jutta-Riina Karhunen (HS Mielipide 20.7.) on oikeassa korostaessaan koulujen roolia rasismin vastaisessa työssä ja toivoessaan koulutusta kasvatusalan ammattilaiselle antirasistisessa työssä. Kukaan ei synny rasistiksi. Tästä syystä kouluilla ja opettajilla on tärkeä mahdollisuus ja vastuu ottaa keskeinen rooli rasismin ja syrjinnän vastaisessa työssä.

Kristillinen rauhanliike on tukenut kouluja ja järjestänyt valtakunnallista rasismia ja syrjintää vastustavaa, tunnustuksetonta kouluvierailuohjelmaa erityisesti 1.–6.-luokkalaisille jo usean vuoden ajan. Olemme todenneet, että syrjintä ja rasismi yhtenä syrjinnän muotona ovat haastavia aiheita, ja niistä keskustellaan kouluissa liian vähän. Opetussuunnitelman hyvät kirjaukset syrjimättömyydestä ja oppilaiden lisääntyneistä velvollisuuksista syrjintään puuttumiseksi ovat tyhjiä, mikäli aihetta ei käsitellä riittävästi.

Suomen hallituksen suunnitelma asettaa työryhmä (HS 17.7.) valmistelemaan tiedonantoa eduskunnalle hallituksen yhdenvertaisuustoimista on tervetullut askel oikeaan suuntaan. Koulujen ja opettajien roolia rasisminvastaisessa työssä tulee jatkossa tukea vahvemmin. Samalla kannattaa käyttää hyväksi suomalaisen järjestökentän temaattista asiantuntemusta. Esimerkiksi Ihmisoikeusliitolla ja Rauhankasvatusinstituutilla on vankkaa kokemusta antirasistisesta työstä, josta koulut voisivat hyötyä.

Jussi Ojala

puheenjohtaja, Suomen kristillinen rauhanliike

Lisätietoa kouluvierailusta: https://rauhanaakkoset.fi/

jussi.ojala@kristillinenrauhanliike.fi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.