Kristillisen rauhanliikkeen rauhanpalkinnon 2023 luovutus

SKR:n rauhanpalkinto luovutettiin Erätauko -säätiölle tiistaina
31.10 Helsingissä. Toiminnanjohtaja Laura Arikan vastaanottamassa kunniakirjassa korostettiin Erätauko -säätiön roolia rakentavan yhteiskunnallisen dialogin kehittäjänä.

Erätauko tekee tärkeätä rauhantyötä tuomalla yhteen eri tavalla ajattelevia ihmisiä ja mahdollistamalla vuoropuhelun. SKR:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Ojala korosti puheessaan, että Erätauko luo tilan kuuntelulle, joka voi joskus olla puhumista tärkeämpää vastakkainasettelun vähentämisessä ja keskinäisen ymmärryksen rakentamisessa.

SKR ja Erätauko sopivat, että ne järjestävät rauhantyötä koskevan
Erätauko -keskustelun tammikuussa 2024. Kutsut tähän tilaisuuteen
lähetetään joulukuun aikana.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.