Pohjoismainen ekumenia etsii uusia muotoja

(Rauhantie 2004/01)

“Ekumeenisessa liikkeessä olemme liikaa keskittyneet eroihin ja ongelmiin. Jospa lähtisimmekin liikkeelle pyytämällä: näytä minulle, mikä sinulla on parasta”. Tämä ajatus myönteisestä ekumeniasta esitettiin Pohjoismaisen ekumenian ideafoorumissa Sigtunassa, jossa nelisenkymmentä kirkkojen edustajaa kokosi toivomuksiaan tulevasta ekumeenisesta yhteistyöstä Pohjolassa.

“Asialistan kärkeen nousivat kirkko ja valtio -kysymykset, uskonnonvapaus, uskontojen kohtaaminen sekä uskon ja kirkkojärjestyksen kysymykset”, kertoo Pohjoismaisen ekumeenisen instituutin (Ekumeniskt Institut för Norden, EIN) johtoryhmään kuuluva kirkkoneuvos Risto Cantell.

Verkko, nuoret ja vähemmistökirkot

“Pohjoismaisen ekumeenisen instituutin toivotaan kehittävän tiedonkulkua kirkkojen ja ekumeenisten järjestöjen kesken. Tätä varten tarvitaan verkkosivut ja verkkolehti”, esittelee kirkkoneuvos Cantell johtoryhmän saamia haasteita.

Haasteisiin kuuluu myös nuorten ja nuorten aikuisten osallistuminen pohjoismaiseen ekumeeniseen yhteistyöhön. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että vähemmistökirkkojen ääni pääsee pohjoismaisessa ekumeniassa kuuluviin.

Ideafoorumissa kuultiin tapauskertomuksia kirkkojen toiminnasta sovinnon ja sovituksen palveluksessa. Diakoni Marianne Kronberg Ruotsin kirkosta kertoi israelilais-palestiinalaisesta konfliktista sellaisena kuin hän Kirkkojen Maailmanneuvoston lähettämänä tarkkailijana koki sen Hebronissa. Suomen luterilaisen kirkon teologisia keskusteluja Suomen ja Venäjän ortodoksisten kirkkojen kanssa esitteli teol.tri Matti Repo. Professori Viggo Mortensen kuvasi Tanskan kirkkojen ja maahanmuuttajien kohtaamista ja kirkkoherra Gunnar Kampe kirkkojen ja uskontojen edustajien yhteistä kriisityötä Göteborgin diskopalon yhteydessä.

Kolmen vuoden projekti uusien yhteistyötapojen etsimiseksi Ruotsin kirkon Sigtunastiftelsenin yhteydessä toimiva Pohjoismainen ekumeeninen instituutti on perustanut kolmevuotisen projektin etsimään uusia yhteistyön muotoja pohjoismaista ekumeniaa varten. Projektia rahoittavat Ruotsin ja Suomen luterilaiset kirkot ja Ruotsin lähetyskirkko. Toiminta on avointa kaikille pohjoismaisille kirkoille ja ekumeenisille toimijoille.

Vuonna 1940 perustetun Pohjoismaisen ekumeenisen neuvoston toiminta lakkasi tämän vuoden maaliskuussa Norjan ja Tanskan luterilaisten kirkkojen vetäydyttyä neuvoston yhteydestä. Ideafoorumiin Norjan kirkot eivät lähettäneet edustajiaan, tanskalaiset osallistuivat kokoukseen tarkkailijoina.

Foorumiin osallistui pohjoismaisten kirkkojen edustajia neljästä pohjoismaasta ja Virosta. Suomesta edustettuina olivat luterilainen, ortodoksinen ja katolinen kirkko. Euroopan kirkkojen konferenssia edusti pääsihteeri Keith Clements ja Kirkkojen maailmanneuvostoa Eurooppa-sihteeri Sylvia Raulo. He esittelivät keskustelua, jota kirkkoliitoissa käydään ekumeenisen liikkeen uudelleen muotoutumisesta.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.