Pohjoismainen ekumenia etsii uusia muotoja

(Rauhantie 2004/01)

“Ekumeenisessa liikkeess√§ olemme liikaa keskittyneet eroihin ja ongelmiin. Jospa l√§htisimmekin liikkeelle pyyt√§m√§ll√§: n√§yt√§ minulle, mik√§ sinulla on parasta”. T√§m√§ ajatus my√∂nteisest√§ ekumeniasta esitettiin Pohjoismaisen ekumenian ideafoorumissa Sigtunassa, jossa nelisenkymment√§ kirkkojen edustajaa kokosi toivomuksiaan tulevasta ekumeenisesta yhteisty√∂st√§ Pohjolassa.

“Asialistan k√§rkeen nousivat kirkko ja valtio -kysymykset, uskonnonvapaus, uskontojen kohtaaminen sek√§ uskon ja kirkkoj√§rjestyksen kysymykset”, kertoo Pohjoismaisen ekumeenisen instituutin (Ekumeniskt Institut f√∂r Norden, EIN) johtoryhm√§√§n kuuluva kirkkoneuvos Risto Cantell.

Verkko, nuoret ja vähemmistökirkot

“Pohjoismaisen ekumeenisen instituutin toivotaan kehitt√§v√§n tiedonkulkua kirkkojen ja ekumeenisten j√§rjest√∂jen kesken. T√§t√§ varten tarvitaan verkkosivut ja verkkolehti”, esittelee kirkkoneuvos Cantell johtoryhm√§n saamia haasteita.

Haasteisiin kuuluu myös nuorten ja nuorten aikuisten osallistuminen pohjoismaiseen ekumeeniseen yhteistyöhön. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että vähemmistökirkkojen ääni pääsee pohjoismaisessa ekumeniassa kuuluviin.

Ideafoorumissa kuultiin tapauskertomuksia kirkkojen toiminnasta sovinnon ja sovituksen palveluksessa. Diakoni Marianne Kronberg Ruotsin kirkosta kertoi israelilais-palestiinalaisesta konfliktista sellaisena kuin hän Kirkkojen Maailmanneuvoston lähettämänä tarkkailijana koki sen Hebronissa. Suomen luterilaisen kirkon teologisia keskusteluja Suomen ja Venäjän ortodoksisten kirkkojen kanssa esitteli teol.tri Matti Repo. Professori Viggo Mortensen kuvasi Tanskan kirkkojen ja maahanmuuttajien kohtaamista ja kirkkoherra Gunnar Kampe kirkkojen ja uskontojen edustajien yhteistä kriisityötä Göteborgin diskopalon yhteydessä.

Kolmen vuoden projekti uusien yhteistyötapojen etsimiseksi Ruotsin kirkon Sigtunastiftelsenin yhteydessä toimiva Pohjoismainen ekumeeninen instituutti on perustanut kolmevuotisen projektin etsimään uusia yhteistyön muotoja pohjoismaista ekumeniaa varten. Projektia rahoittavat Ruotsin ja Suomen luterilaiset kirkot ja Ruotsin lähetyskirkko. Toiminta on avointa kaikille pohjoismaisille kirkoille ja ekumeenisille toimijoille.

Vuonna 1940 perustetun Pohjoismaisen ekumeenisen neuvoston toiminta lakkasi tämän vuoden maaliskuussa Norjan ja Tanskan luterilaisten kirkkojen vetäydyttyä neuvoston yhteydestä. Ideafoorumiin Norjan kirkot eivät lähettäneet edustajiaan, tanskalaiset osallistuivat kokoukseen tarkkailijoina.

Foorumiin osallistui pohjoismaisten kirkkojen edustajia neljästä pohjoismaasta ja Virosta. Suomesta edustettuina olivat luterilainen, ortodoksinen ja katolinen kirkko. Euroopan kirkkojen konferenssia edusti pääsihteeri Keith Clements ja Kirkkojen maailmanneuvostoa Eurooppa-sihteeri Sylvia Raulo. He esittelivät keskustelua, jota kirkkoliitoissa käydään ekumeenisen liikkeen uudelleen muotoutumisesta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.