Usko – tiede – ateismi -seminaari Helsingissä 24.9.2010

Teksti: Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Kuva (cc): Plaza de San Marcos, Venezia by Stoper.

Avoin seminaari perjantaina 24.9.2010 klo 13 – 17.30 Ortodoksisen seurakunnan sali, Unioninkatu 39, Helsinki. Tiede tutkii ja selittää maailmaa. Myös usko antaa merkityksen todellisuudelle ja selittää sitä. Tieteellinen maailmankuva suhtautuu kriittisesti uskontoon, vaikka usko ei väistämättä ole ristiriidassa tieteellisten pyrkimysten kanssa. Millaiseen maailmankatsomukseen päädytään, kun tiedettä lähestytään joko uskon tai ateismin kannalta? Näitä aiheita käsitellään seminaarissa, jossa etsitään hyvää vuoropuhelua uskon ja ateismin maailmankatsomusten kesken. Puheenjohtajana toimii TT, dosentti Jyri Komulainen.

13.00 Avajaissanat, lehtori Pekka Metso, opillisten kysymysten jaoston pj

13.10 Moderni ja postmoderni ateismi ja kristinusko, TT, FT, pastori Matti Amnell

13.45 Tieteellinen maailmankuva, professori Kari Enqvist

14.20 ”Vaihda Raamattusi pornoon” – Uskonnollisen ja ateistisen fanatismin vertailua, TM Ilse Paakkinen

14.50 Kahvitauko

15.20 Tieteen ja uskon vuoropuhelu, professori Esko Valtaoja

15.55 Uskon ja tieteen vuoropuhelu, piispa Juha Pihkala

16.30 Paneelikeskustelu

17.30 Päätössanat, pääsihteeri Heikki Huttunen

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Suomen Ekumeeninen Neuvosto, opillisten kysymysten jaosto

Alustajien esittely

Matti Amnell, TT, FT, pastori

Työskentelee seurakuntapastorina Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa. Väitteli vastikään postmodernista uskontokäsityksestä Helsingin yliopistossa. Teoreettisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja on nimeltään Uskonto ilman uskontoa. Radikaalin postmodernin uskonnonfilosofian haaste (2010).

Kari Enqvist, FT, teoreettisen fysiikan professori

Moneen kertaan palkittu luonnontieteellisen maailmankuvan selittäjä ja uskontokriitikko. Vuonna 1999 sai Tieto-Finlandian teoksellaan Olemisen porteilla. Toiminnastaan tieteellisen tiedon välittäjänä hänet palkittiin J.V. Snellman-palkinnolla 2007.

Ilse Paakkinen, TM, tutkija

Luennoi sosiaalietiikasta Helsingin yliopistossa ja valmistelee väitöskirjaa 1400-luvulla eläneestä Christine de Pizasta. Paakkinen herätti kiihkeää keskustelua Helsingin Sanomissa 3.3.2010 julkaistun uusateismin luonnetta käsitelleen puheenvuoronsa johdosta.

Juha Pihkala, TT, piispa

Suomen ev.lut. kirkossa monissa tehtävissä toiminut ja jäi eläkkeelle Tampereen hiippakunnan piispan virasta vuonna 2008. On julkaissut lukuisia kristillistä oppia käsitteleviä teoksia mm. dogmihistorian ja kristologian saralta. Yhdessä Esko Valtaojan kanssa on kirjoittanut keskustelukirjan Nurkkaan ajettu Jumala? (2004), jolle on juuri ilmestynyt jatkona Tiedän uskovani, uskon tietäväni.

Esko Valtaoja, FT, avaruustähtitieteen professori

On puolustanut julkisuudessa tieteellistä maailmankuvaa ja on tullut tunnetuksi tietokirjailijana. Teos Kotona maailmankaikkeudessa palkittiin Tieto-Finlandialla vuonna 2001. Juha Pihkalan kanssa kirjoittanut keskustelukirjan Nurkkaan ajettu Jumala? (2004), jolle on juuri ilmestynyt jatkona Tiedän uskovani, uskon tietäväni.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.