Kirkon Ulkomaanapu onnittelee eduskuntaa Suomen liittymisestä Ottawan sopimukseen

Teksti: Kirkon Ulkomaanapu
Kuva: Elizabeth Weller, some rights reserved

Kirkon Ulkomaanapu kiittää kansanedustajia tuoreesta päätöksestä allekirjoittaa jalkaväkimiinat kieltävä nk. Ottawan yleissopimus. Eduskunta päätti asiasta istunnossaan perjantaina 25.11.

Miinakielto on ollut Ulkomaanavun ja sen kumppaneiden pitkäaikainen tavoite. Ulkomaanapu on toiminut sopimuksen aikaansaamiseksi ja puoltanut sen hyväksymistä ja siihen liittyvää lakiesitystä. Suomen ja muiden maiden liittyminen sopimukseen vahvistaa sen maailmanlaajuista kattavuutta ja on merkittävä askel kohti yleismaailmallista jalkaväkimiinojen kieltoa.

Päätös Ottawan sopimukseen liittymisestä on johdonmukaista ulkopolitiikkaa. Suomen sitoumus sopimukseen liittymiseksi linjattiin jo vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa ja se on vahvistettu useasti tämän jälkeen.

– On hienoa, että päättäjät ottavat Suomen kansainväliset velvoitteet vakavasti. Globaalissa sopimuksessa on ensisijaisesti kyse kansainvälisestä vastuusta. Sopimuksen allekirjoittaminen ja toimeenpano on jo pelastanut ihmishenkiä. Nyt Suomi on osa tätä kehitystä, toteaa Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen.

Oman työnsä kautta Ulkomaanavun työntekijät ovat nähneet jalkaväkimiinojen siviileille aiheuttamat ongelmat kehitysmaissa. Kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön toimijana sekä ihmisoikeuksien keskeisyyttä korostavana järjestönä Ulkomaanapu korostaa, että jalkaväkimiinat ovat merkittävä este ihmisten taloudelliselle toimeentulolle ja kestävälle kehitykselle. Ne ovat humanitaarinen ongelma, uhka inhimilliselle turvallisuudelle ja ihmisoikeuksille. Ulkomaanapu muistuttaakin, että sopimuksella on merkittävä ihmishenkiä säästävä vaikutus.

Ulkomaanapu on toteuttanut ulkoministeriön tuella humanitaarisen miinatoiminnan hankkeita 1990-luvun lopulta lähtien Angolassa, Kambodzhassa sekä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ulkomaanapu kiinnittää erityistä huomiota naisten tukemiseen hankkeissaan – esimerkiksi Kambodzhan projektin työntekijöistä kolmannes on naisia. Ulkomaanapu kehittää aktiivisesti humanitaarista miinatoimintaansa ja toivoo, että ulkoministeriön tuki jatkuu tulevaisuudessakin.

Ulkomaanapu toimii aktiivisesti useilla haurailla alueilla eri puolilla maailmaa. Ulkomaanavulla on kattava kokemus toiminnasta akuuteissa kriiseissä sekä konfliktien jälkeisissä tilanteissa. Yhteiskuntien vakauttaminen ja jälleenrakennus sekä pitkäaikainen kehitysyhteistyö ja rauhanprosesseihin osallistuminen ovat Kirkon Ulkomaanavun keskeisiä osaamisalueita.

Sopimuksen on ratifioinut ennen Suomea 158 valtiota, niiden joukossa maailman uusin valtio, Etelä-Sudan. Suomi on siten 159. jalkaväkimiinat kieltävä valtio.

Lisätietoja

Jussi Ojala, rauhantyön asiantuntija, Kirkon Ulkomaanapu p. 050 352 6536
Aaro Rytkönen
, vaikuttamistyön johtaja, Kirkon Ulkomaanapu, p. 050 301 8479

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.