SKR kannattaa kahden valtion mallia

Suomen kristillinen rauhanliike on tyytyväinen, että Israelin ja palestiinalaisten välillä on solmittu aselepo. SKR tuomitsee kaiken väkivallan ja erityisesti siviiliuhrit ja siviiliväestölle aiheutetun kärsimyksen. SKR on syvästi huolissaan infrastruktuurin laajamittaisesta tuhoamisesta sekä konfliktin aiheuttamasta katkeruudesta. Toivomme YK-johtoista puolueetonta kansainvälistä tutkintaa, jonka tehtävänä on selvittää ovatko konfliktin osapuolet syyllistyneet sotarikoksiin tai muihin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin. Mikäli rikoksia on tapahtunut, tulee syylliset saattaa vastuuseen teoistaan. SKR on huolissaan palestiinalaisalueiden siviiliväestön pitkään jatkuneesta ahdingosta ja kutsuu kansainvälistä yhteisöä voimakkaampiin toimiin, jotka auttavat paitsi palestiinalaisväestöä niin myös vahvistamaan palestiinalaisalueiden roolia rauhankumppanina Israelin kanssa. Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen lain vastaisia ja niistä luopuminen vahvistaisi merkittävästi edellytyksiä konfliktin päättymiseen. SKR uskoo, että kahden valtion malli on paras vaihtoehto kestävään rauhaan Lähi-idässä.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.