Vuorovaikutustaitojen valmennus entistä tärkeämpää

Nuorten Keskus juhlii Nuiskun 30- vuotisikää

Ensimmäinen nuorten ihmissuhdetaitojen Nuisku-kurssi pidettiin Suomessa vuonna 1981. Vuosien aikana pian 30 000 suomalaista nuorta on osallistunut kurssille, jossa tutustutaan tunteisiin, välitetään myönteisiä ja ongelmaan tarttuvia minäviestejä, ratkaistaan ristiriitoja rakentavasti ja mietitään erilaisuuden kohtaamista. Nuorten Keskus ry. vastaa Suomessa Nuisku-kurssien järjestämisestä.

“Nuisku-kurssi antoi uusia näkökulmia ja myös välineitä kommunikointiin. Sitä helposti viestii samoilla vanhoilla kaavoilla. Vastavuoroisella kohtaamisella oppii tuntemaan ystävänkin paremman,” kertoo opiskelija Liisa Wickström. Hän osallistui Nuisku-kurssille muutama vuosi sitten Oulusta.

“Yksilöllisyyttä korostavana aikana tarvitaan kuuntelun ja neuvottelun taitoja. Nuoret itse pitävät näitä tulevaisuuden pääomana. Nuoret peräänkuuluttavat tunne -ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi kouluterveyskyselyissä”, sanoo Nuorten Keskuksen vt. koulutussuunittelija Minna Mannert. Nuisku-kursseja järjestetään esimerkiksi seurakunnissa isoskoulutuksen osana ja kouluissa valinnaisaineena. Lähes 1300 kasvatusalan ammattilaista on käynyt Nuisku-ohjaajakoulutuksen viimeisen 15 vuoden aikana.

“Nuiskun antamat välineet rakentavat tarvittavaa yhteisöllisyyttä. Vuorovaikutustaidoilla tullaan kuulluksi ja saadaan heikompi myös voimaantumaan”, sanoo kouluttaja ja tutkija Markus Talvio. Toimiva ihmissuhde muodostuu toisen ihmisen hyväksymisestä. Hyväksytyksi tuleminen on terapeuttista, koska se muun muassa tukee kehitystä ja rohkaisee itsenäisyyteen. Talvio näkeekin, että vuorovaikutustaitojen osaaminen voi ennaltaehkäistä niin omien kuin lähimäisten ongelmien kasaantumista.

“Kurssilla ohjataan nimeämään tunteita. Esimerkisi nuori, joka on tottunut ilmaisemaan mielipahaansa lyömällä, pystyykin nyt kertomaan sanoin tuntemuksensa. Vuorovaikutustaidoilla päästään syrjäytymisen kehältä selviytymisen kehälle”, toteaa Vantaankosken seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä Mano Laukkarinen. Nuiskun juhlavuoden kunniaksi ilmestyy Laukkarisen tarinoista tehty vuorovaikutuksen kirja erityisnuorille. Kirjan Nuisku ja Tuisku Vuorovaikutuksen maassa julkaisee Gordonin toimivat ihmisuhteet ry. Nuisku-kurssi on osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä koulutusjärjestelmää, johon kuuluvat myös Toimiva vuorovaikutus- ja Toimiva perhe- sekä Toimiva koulu -kurssit. Kursseja on myös Suomessa käännetty muille kielille. Nuiskun materiaali ilmestyi ruotsiksi vuonna 2002 ja Toimiva perheen vuonna 2005. Nuiskun ensimmäinen venäjänkielinen versio on vuodelta 2006.

Suomessa vierailee toukokuun ensimmäisellä viikolla yhdysvaltalainen vuorovaikutustaitojen asiantuntija Stephen Emmons. Emmons koulutti ensimmäiset suomenkieliset Nuisku-ohjaajat 30 vuotta sitten. Hänen mielestään nykyinen jakautunut ilmapiiri haastaa rakentamaan kestäviä ihmissuhteita, jotka pohjautuvat molemminpuolisesta luottamuksesta ja erilaisuuden hyväksymisestä. Tekstailu, tweettaus ja hymiöiden käyttäminen tunteiden ilmaisemisessa ei ole riittävää.

“Teknologia ei korvaa kahden keskustelijan välistä kädenpuristusta, lapsen ja vanhemman halausta eikä rakastavaisten suudelmaa”, muistuttaa mies. Hän puhuu mobiiliajan kommunikoinnin haasteista keskiviikkona 4.5. Kirkkohallituksen juhlasalissa klo 14-16 (os. Satamakatu 9, Helsinki). Nuorten Keskus on valtakunnallinen, kristillinen nuorisotyön palvelujärjestö.

Lisätietoa:
vt. koulutussuunittelija Minna Mannert
sähköpostiyhteys: minna.mannert@nuortenkeskus.fi
puhelin: 0400105072

Stephen Emmonsin ym. haastattelupyynnöt:
Heidi Rautionmaa
sähköpostiyhteys: heidi.rautionmaa@gmail.com
puhelin: 0440412 189
Stephen Emmons on Suomessa 2. – 9.5.2011.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.