Lausunto yhdenvertaisuudesta

Suomen kristillisen rauhanliikkeen lausunto hallituksen tiedonantoon koskien yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämistä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomen kristillinen rauhanliike (SKR) on tyytyväinen, että hallitus antaa tiedonannon koskien yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämistä suomalaisessa yhteiskunnassa. SKR on kehittänyt ja järjestänyt jo usean vuoden ajan syrjintää ja rasismia vastustavaa kouluvierailuohjelmaa, ja näin
tukenut kouluja ja opettajia saavuttamaan teemojen opetussuunnitelman tavoitteita. Tämä ohjelma on ollut
osittain Oikeusministeriön (rauhantyön yleisavustus) tukemaa. Perustuen kokemuksiinsa ja edelleen jatkuvaan kouluvierailuohjelmaansa, SKR mielellään antaa panoksensa Yhdenvertainen Suomi -ohjelman jatkotyössä.

Suomen kristillinen rauhanliike korostaa Yhdenvertainen Suomi -ohjelman tavoitteita numero 1, 4 ja 6: Tunnistetaan ja puretaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita; Kasvatetaan tietoisuutta rasismista ja sen eri muodoista ja Kannustetaan kuntia aktiiviseen yhdenvertaisuuden ja antirasismin edistämiseen. SKR:n kokemusten mukaan koulut ja opettajat ovat keskeisessä asemassa syrjintään ja rasismiin puuttumisessa, mutta sekä opettajat että oppilaat tarvitsevat nykyistä enemmän tukea siihen, että syrjintä-
ja syrjivät rakenteet tunnistetaan ja että niihin voidaan puuttua. Ei riitä, että teemoja käsitellään luokissa osana muita kokonaisuuksia, vaan niistä pitää puhua kohdennetusti. Lisäksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuva syrjintä (ml. rasismi) on teema, johon vain osalla opettajista on tarvittavia taustatietoja
tai omakohtaista kokemusta.

SKR ehdottaa, että

  1. Yhdenvertainen Suomi -ohjelmaa jatketaan ja vahvistetaan nykyisellä hallituskaudella.
  2. Rasismin, syrjinnän ja rauhantyön välisiä näkökulmia tulee kehittää aktiivisesti uudistetussa ohjelmassa. Syrjintä ei ole vain yksilötason tragedia vaan se on keskeinen laajempaa
    yhteiskuntarauhaa rapauttava tekijä.
  3. Järjestökentän, kuten SKR:n, Ihmisoikeusliiton ja Rauhankasvatusinstituutin kokemuksia tulee
    hyödyntää erityisesti liittyen yhteistyöhön koulujen, opettajien ja kuntien kanssa syrjinnän ja rasismin vastaiseen työhön.

Lisätiedot:

Jussi Ojala
SKR:n hallituksen puheenjohtaja
jussi.ojala@kristillinenrauhanliike.fi
0503526536

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.