Rauhanpalkinto ylilääkäri Mika Valtoselle ja Suomen tehohoitoyhdistykselle

Suomen kristillinen rauhanliike (SKR) on päättänyt antaa vuoden 2022 rauhanpalkintonsa Turun yliopistollisen keskussairaalan tehohoidon ylilääkärille Mika Valtoselle ja Suomen tehohoitoyhdistykselle.

Kolmatta vuotta jatkuva koronapandemia on syvä terveydenhoidon kriisi ja se on inhimillinen hätätila, joka koskettaa laajasti perheitä ja yhteisöjä. Terveydenhuollon ammattilaiset, sairaanhoitajat ja lääkärit, ovat olleet ja ovat jatkossakin etulinjassa tähän haasteeseen vastaamisessa. He ansaitsevat tästä täyden tunnustuksen. Korona on kuitenkin myös syvä yhteiskunnallinen kriisi. Erityisen selkeästi tämä on tullut esiin keskustelussa rokotettujen ja rokottamattomien valinnoista ja niiden seurauksista. SKR uskoo, että koronaepidemian aiheuttama yhteiskunnallinen polarisaatio voi toimia alustana laajemmalle jakolinjalle ja vihapuheelle Suomessa: me ja ne; syylliset ja syyttömät, vastuuttomat ja vastuulliset. Samalla korona koettelee luottamusta, joka on Suomessa ollut perinteisesti vahvaa kansalaisten ja viranomaisten välillä. Ja kaikki tämä tilanteessa, jossa yhteiskunnan yhtenäisyyttä tarvittaisiin erityisen paljon.

SKR tahtoo rauhanpalkinnollaan tunnustaa Suomen tehohoitoyhdistyksen roolin yhteiskunnan polarisaation vähentämisessä erityisesti koronapandemian aikana. Ihmisten valinnat eivät muuta heidän ihmisarvoaan. ”Ylilääkäri Mika Valtonen on Suomen tehohoitoyhdistyksen puheenjohtajana tuonut vahvasti esiin vaatimukset ihmisten yhdenvertaisuudesta ja ihmisarvon loukkaamattomuudesta. Tämä sanoma ei ole ainoastaan eettisesti arvokas, vaan se on myös tärkeä toiminnallinen ohjaus koronan haavoittamalle yhteiskunnalle”, sanoo SKR:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Ojala. SKR haluaa alleviivata Suomen tehohoitoyhdistyksen eettisten ohjeiden luonnetta, jossa korostuu vahvasti syrjimättömyyden periaate: hoidon aiheellisuuden arviointiin eivät saa vaikuttaa potilaan sukupuoli, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto tai muu vakaumus. ”Järjestönä, joka korostaa syrjimättömyyden merkitystä yhteiskunnallisen rauhan ja vakauden edistämisessä, SKR:n mielestä Suomen tehohoitoyhdistyksen eettinen linja, ja sen käytännön toteutus on vuoden 2022 parasta rauhantyötä”, toteaa Ojala.

Lisätietoja: Jussi Ojala, jussi.ojala@kristillinenrauhanliike.fi, p.050 352 6536

Britannian terveydenhuollon sankareita juhlistava muraali Manchesterissa, Englannissa. Taiteilijan nimi on Akse_p19 ja kuvassa on Manchesterilainen terveydenhoitaja. Kuvaoikeudet: © David Dixon Creative Commons Licence.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.