Seminarium om fred och mänskliga rättigheter

India
Chennai, Indien. Photo (cc) by: B. Sandman.

Ansvarsveckans indiska gäst Sanjana Das berättar om arbetet mot människohandel i Indien vid ett finskt seminarium på FN-dagen 24.10 kl 13-16 i Alphöjdens församlingssal, Kotkagatan 2, i Helsingfors. Andra medverkande är Jussi Ojala från Kyrkans Utlandshjälp och Timo Virtala från Kristliga fredsrörelsen. Kl 17 människorättsmässa i Berghälls kyrka med predikan av Petri Merenlahti från Utlandshjälpen. Arrangörer bl.a. rörelsen Kom alla, Helsingfors kyrkliga samfällighet och kyrkans människorättsarbete.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.