Aamupäiväseminaari ajankohtaisista ydinasekysymyksistä


Ritari Obama Prahassa vuonna 2009.

Teksti: Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Kuva (cc): Adirigu

Aika: torstai 15.4.2010 klo 9.30-12
Paikka: Kirkkohallitus, Satamakatu 11, juhlasali, 7. krs
Järjestäjä: Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta (KION)

Ydinsulkusopimuksen (NPT) tarkistuskonferenssi järjestetään toukokuussa 2010. NPT-neuvotteluissa valtiot arvioivat, miten sopimuksen toimeenpanossa on edetty, ja sopivat seuraavista askelmerkeistä. Yhä useammalla taholla on esitetty kannanottoja täydellisen ydinaseriisunnan puolesta. Euroopan kirkot vaativat EU:ta ottamaan aktiivisemman roolin ydinaseriisunnassa sekä kantamaan vastuuta NPT-neuvottelujen onnistumiseksi.

Seminaarissa etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä ydinsulkusopimuksen tarkistamisessa on kyse?
  • Millä tavoitteilla EU ja Suomi valmistautuvat NPT-konferenssiin?
  • Mitä Euroopan kirkot odottavat EU:lta ydinaseriisunnassa?
  • Millaista keskustelua suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan ydinaseriisunnasta?

Seminaari on suunnattu rauhankysymyksistä kiinnostuneille kirkon työntekijöille, kirkollisille järjestöille, kansalaisjärjestöille, tutkijoille, päättäjille ja viranomaisille.


OHJELMA

9.30-10.00       
Kahvia tarjolla

10.00-10.10     
Tervetuloa

Yhteiskunnallisten kysymysten sihteeri Marja Kantanen, Kirkkohallitus

10.10-10.40
Mistä ydinsulkusopimuksen tarkistamisessa on kyse?
Erityisasiantuntija Tarja Cronberg

10.40-11.00
Millä tavoitteilla EU ja Suomi valmistautuvat ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssiin?
Yksikön päällikkö Outi Holopainen, Ulkoasiainministeriö

11.00-11.20
Mitä Euroopan kirkot odottavat EU:lta ydinaseriisunnassa?
Executive secretary Elina Eloranta, Euroopan kirkkojen konferenssi, kirkko- ja yhteiskuntakomissio

11.20-11.30
Kommentteja kuullusta

Toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Rauhanliitto

11.30-12.00
Keskustelu ja johtopäätökset
Yhteiskunnallisten kysymysten sihteeri Marja Kantanen, Kirkkohallitus


Ilmoittautumiset
seminaariin torstaihin 8.4.2010 mennessä osoitteeseen kati.jaaskelainen(at)evl.fi.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa projektisihteeri Kati Jääskeläinen, 09-1802 210 / 050 324 3173           

TAUSTAA

Ydinsulkusopimuksen (NPT) tarkistuskonferenssi järjestetään toukokuussa 2010. Sopimuksen on allekirjoittanut 190 valtiota. NPT-neuvotteluissa valtiot arvioivat, miten sopimuksen toimeenpanossa on edetty, ja sopivat seuraavista askelmerkeistä. Yhä useammalla taholla on esitetty kannanottoja täydellisen ydinaseriisunnan puolesta.

Huhtikuussa 2009 presidentti Barack Obama julisti Prahassa pitämässään puheessa Yhdysvaltain sitoutuvan etenemään kohti rauhaa ja turvallisuutta ydinaseettomassa maailmassa. Toistaiseksi Euroopan unioni ja NATO eivät ole liittyneet tähän tavoitteeseen. EU on ollut varsin aktiivinen toimija ydinaseiden leviämisen torjumiseksi ja ydinvoiman rauhanomaisen käytön edistämisessä. Ydinaseriisuntakysymyksissä EU:n rooli on ollut passiivisempi. Maailman 14 ydinasevaltiosta kuusi on EU-maata: kaksi ydinasevaltiota ja neljä Yhdysvaltojen taktisia ydinaseita varastoivaa maata. EU:lla olisi siten mahdollisuus toimia tiennäyttäjänä ydinaseriisunnassa.

Heinäkuussa 2009 Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) yleiskokous ilmaisi vahvan tukensa presidentti Obaman uudelle nollapolitiikalle. Kirkot ovat vuosia korostaneet, että maailmanrauha ei voi perustua joukkotuhoaseiden tuomalle pelotteelle. EKK:n tuoreessa kannanotossa EU:ta patistetaan ottamaan vastuuta NPT-neuvottelujen onnistumiseksi. EU:n tulisi antaa selkeä tuki ydinasevapaan maailman tavoitteelle. Unionin tulisi kirkkojen mukaan myös lisätä panostustaan sopimuksen ydinaseriisuntapilariin. Näiden päämäärien saavuttamiseksi tarvitaan myös Suomelta aktiivisia toimia.

Euroopan kirkkojen konferenssin julkilausuman pääkohdat

Euroopan kirkkojen konferenssin kannanotto 12.3.2010: ”Churches urge the EU to be more ambitious in nuclear disarmament”

***

Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta (KION) on kirkkohallituksen asettama asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on seurata ja edistää ihmisoikeuksien kehittymistä Suomessa ja kansainvälisesti, kehittää Suomen ev.lut. kirkossa tehtävää rauhantyötä sekä tukea seurakuntien ihmisoikeus- ja rauhankasvatusta ja kristittyjen aktiivista osallistumista rauhantyöhön.

Tehtävänsä toteuttamiseksi neuvottelukunta mm. toimii neuvoa-antavana kirkollisena asiantuntijaelimenä ihmisoikeustilannetta ja ihmisoikeussopimusten toteutumista koskevissa kysymyksissä sekä toimii yhteistyössä kirkkojen, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisen kanssa ihmisoikeuksien ja rauhan edistämiseksi.

Lisätietoa ev.lut. kirkon ihmisoikeus- ja rauhantyöstä evl.fi-sivuilla

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.