Ydinasekieltosopimus on merkittävä virstanpylväs matkalla kohti ydinaseetonta maailmaa

Suomen kristillinen rauhanliike iloitsee tiedosta, että Hondurasista tuli 50. maa joka on ratifioinut ydinasekieltosopimuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimus astuu voimaan ensi tammikuussa 2021.

SKR tahtoo onnitella ICAN:nia ja muita ydinaseriisuntaan vaikuttaneita toimijoita. Kyseessä on Pariisin ilmastosopimuksen ja laajemman ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävän prosessin ohella tärkeimpiä ajateltavissa oleva tavoitteita ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta.

Muutos parempaan tai huonompaan on harvoin jyrkkä. Siksi on tärkeää keskittyä prosessiin. Epäkohtiin tulee tarttua aikaisessa vaiheessa, vaikka se ei aina tuota välitöntä toivottua tulosta. Samoin huomattavan haastavien tavoitteiden kohdalla tulee nähdä polku, vaikkei maali vielä aivan vielä ole näköpiirissä. Ydinasekieltosopimus on polku kohti ydinaseetonta maailmaa.

SKR toivoo, että Suomi ja muut maat jotka eivät ole vielä ratifioineet ydinasekieltosopimusta tekevät sen mahdollisimman pian.

Tänään keskeistä ei ole kuitenkaan kiinnittää huomiota siihen, ketkä eivät vielä ole sopimuksessa mukana. Tärkeää on huomioida se kollektiivinen tahtotila, joka hyvin monessa maailman valtiossa jaetaan. Ja se tahtotila on maailma ilman ydinaseita. Ja se on myös SKR:n tahtotila.

Kuva: Wikipedia. Ydinasekielstopimuksen allekirjoittaneet (keltaisella) ja ratifioineet (vihreällä) valtiot.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.