Vetoomus kehitysyhteistyön puolesta

Me allekirjoittaneet Suomen kristillisten kirkkojen johtajat vetoamme maan hallitukseen, että se kohtuullistaisi kaavailtuja kehitysyhteistyön leikkauksia. Kansantalouden kannalta välttämättömät leikkaukset tulisi kohdentaa niin, etteivät niiden vaikutukset pahenna kaikkein köyhimpien hätää Suomessa tai kehitysyhteistyön kohdemaissa.

Kehitysyhteistyö on tehokas tapa rakentaa globaalia turvallisuutta, ehkäistä terrorismia ja vähentää syitä lähteä maanpakoon ja siirtolaiseksi. Kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen tekemä kehitysyhteistyö on vaikuttavaa, koska se tavoittaa kaikkein haavoittuvimpia ihmisryhmiä. On pidettävä huoli siitä, etteivät tehdyn työn tulokset leikkausten seurauksena vaarannu ja ettei kehitysyhteistyön ammattitaito katoa.

Meidän tulisi muistaa, kuinka Suomi vielä vähän aikaa sitten oli apua vastaanottava maa. Kultainen sääntö, jonka löydämme eri maailmanuskontojen opetuksesta, haastaa ylittämään itsekkyyden: ”Kaikki, minkä tahdot-te ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.” (Matt. 7:12)

7.9.2015

Arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko
Piispa Teemu Sippo SCJ, Katolinen kirkko Suomessa
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko
Piirikunnanjohtaja Pasi Runonen, Suomen Metodistikirkko
Distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka
Samfundsföreståndare Peter Sjöblom, Finlands svenska baptistsamfund
Kirkonjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko
Eversti Johnny Kleman, Pelastusarmeija
Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki, Suomen Adventtikirkko
Samfundsledare Håkan Björklund, Missionskyrkan i Finland
The Revd Tuomas Mäkipää, The Anglican Church in Finland
Senior Pastor Samuel Vogel, International Evangelical Church
Johtaja Pekka Havupalo, Suomen Helluntaikirkko
Puheenjohtaja Kenneth Grönroos, Finlands svenska Pingstmission

http://www.ekumenia.fi/etusivu/ajankohtaista_-_aktuellt/kirkonjohtajat_vetoavat_kehitysyhteistyon_puolesta/

Vi undertecknade, ledare för kyrkorna i Finland, vädjar till vårt lands regering att den ska mildra de planerade nedskärningarna i utvecklingssamarbetet. De nedskärningar som är nödvändiga med tanke på den statliga ekonomin bör planeras så att deras verkningar inte förvärrar nöden för de allra fattigaste, vare sig i Finland eller i biståndets mottagarländer.

Utvecklingssamarbete är ett effektivt sätt att bygga global säkerhet, motverka terrorism och minska orsakerna för människor att överge sitt land och bli flyktingar.

Frivilligorganisationernas och kyrkornas biståndsarbete är betydelsefullt eftersom det når de allra mest utsatta grupperna. Vi bör garantera att det arbete som utförts inte äventyras och att yrkeskunskapen inom biståndsarbetet inte försvinner.

Vi bör minnas att också Finland, inte alltför länge sedan, var ett land som själv tog emot hjälp. Den gyllene regeln som vi återfinner i alla världsreligioner utmanar oss att höja oss över själviskheten: “Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” (Matt. 7:12)

7 september 2015

Ärkebiskop Kari Mäkinen, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Ärkebiskop Leo, Finlands ortodoxa kyrka
Biskop Teemu Sippo SCJ, Katolska kyrkan i Finland
Kyrkoledare Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko
Distriktsföreståndare Pasi Runonen, Suomen Metodistikirkko
Distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka
Samfundsföreståndare Peter Sjöblom, Finlands svenska baptistsamfund
Kyrkoledare Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko
Överste Johnny Kleman, Frälsningsarmén i Finland
Kyrkoledare Kalervo Aromäki, Suomen Adventtikirkko
Samfundsledare Håkan Björklund, Missionskyrkan i Finland
The Revd Tuomas Mäkipää, The Anglican Church in Finland
Senior Pastor Samuel Vogel, International Evangelical Church
Samfundsledare Pekka Havupalo, Suomen Helluntaikirkko
Ordförande Kenneth Grönroos, Finlands svenska Pingstmission

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.